Hawaii Aloha

Words by Rev. Lorenzo Lyons, Music by James McGranahan

 
 

E Hawaiʻi e kuʻu one hānau e

Kuʻu home kulaīwi nei

ʻOli nō au i nā pono lani ou

E Hawaiʻi, aloha ē

 

Hui:

E hauʻoli e nā ʻōpio o Hawaiʻi nei 

ʻOli ē! ʻOli ē! 

Mai nā aheahe makani e pā mai nei 

Mau ke aloha, no Hawaiʻi 

 

E haʻi mai kou mau kini lani e 

Kou mau kupa aloha, e Hawaiʻi 

Nā mea ʻōlino kamahaʻo no luna mai 

E Hawaiʻi aloha ē 

 

Nā ke Akua E mālama mai iâ ʻoe 

Kou mau kualono aloha nei 

Kou mau kahawai ʻōlinolino mau 

Kou mau māla pua nani ē

O Hawaiʻi, sands of my birth

My native home

I rejoice in the blessings of heaven

O Hawaiʻi, aloha

 

Chorus: 

Happy youth of Hawaiʻi

Rejoice! Rejoice!

Gentle breezes blow

Love always for Hawaiʻi

 

May your divine throngs speak

Your loving people, o Hawaiʻi

The holy light from above

O Hawaʻi aloha

 

God protects you

Your beloved ridges

Your ever glistening streams

Your beautiful gardens