hawaiian Doxology

Hoʻonani I ka makua mau. Words by Rev. Hiram Bingham & Haunani Bernardino.  Music by Louis Bourgeois

 
 
 

Hoʻonani i ka Makua mau

Ke Keiki me ka ʻUhane nō

Ke Akua mau, hoʻomaikaʻi pū

Ko kēia ao ko kēlā ao.

 

Kūnou haʻahaʻa ko ka honua*

Nō uliuli o ke kai

Na ʻano lani kau hōkū

Nā nani o ka ʻōnaeao

Let us give praise to the eternal Father,

To the Son and to the Holy Ghost.

To God everlasting, let there ring praise

Both in this world as well as the kingdom

 

All the earth bows in tribute,

As do the riches of the sea,

The celestials among the stars

And the splendors of the universe.

 

 

*Second verse is optional.