Mele Kāhea no Moloka’i

Na Wahinekuipua/ John Kaimikaua

 
 

Ku ana mākou ma Pu’u ‘Eleu ē,

Ho’opulu ‘ia e ka ua Hehi-ka-’uala 

Aia i hea ka ‘uala Lanikeha e wili ai ka lei Kālina 

Aia i hea ke kaupoku ‘o ‘Aika’au i ho’omalu ai nā kupa

Aia i hea ka moena pāwehe Waipilihoa o ‘Iloli, I ulana hemolele ai 

He leo, he kānaenae e hōkiokio nei ka makani Keahake’e 

E ō mai, e ō mai ē 

We are standing on Puʻu ʻEleuē (a play on words: uē also means to cry)

Drenched by the Hehi Kā ʻUala rain (a rain of Hoʻolehua)

Where is the Lanikeha sweet potato vines which are twined to make a lei of welcome?

Where is the roof of ʻAikaʻao that shelters the people of the land? (ʻAikaʻao was a great fisherman of Molokaʻi famous for eating 40 fishes at one sitting; he was very generous in giving fish to newcomers)

Where is the mat with the exquisitely woven Waipilihoa pattern fashioned perfectly in the district of ʻīloli?

A voice, a supplication (is this) that whistles like the Keahakeʻe wind (a wind of Hoʻolehua)

Give heed. Give heed ---answer.