Oli Mahalo

(Thank You Chant) By Kehaulani Smith

 
 

ʻUhola ʻia ka makaloa la

Pūʻai ke aloha la

Kūkaʻi ʻia ka Hā loa la

Pāwehi mai nā lehua

Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai la

Mahalo, e nā akua

Mahalo, e nā kūpuna la ea

Mahalo, me ke aloha la

Mahalo, me ke aloha la

The makaloa mat has been unfurled

In love, food was shared

The great Breath has been exchanged

The Lehua honors and adorns

From zenith to horizon

Gratitude and Thanks to the Gods

Gratitude and Thanks to our beloved Ancestors

Gratitude, Admiration, Thanks and Love to All who are present, both seen and unseen